Nấm lim xanh trị bệnh ung thư

Nam lim xanh tri benh ung thu tuyen giap

Nấm lim xanh trị bệnh ung thư tuyến giáp

Tại Việt Nam, ung thư tuyến giáp đứng hang thứ 13 trong các loại ung thư. Tỉ lệ mắc bệnh này ở nước ta chuẩn theo tuổi là 2,7/100.000 dân đối với nữ và...