Tagged:

giá nấm lim xanh Tiên Phước

Giá nấm lim xanh thái lát

Giá nấm lim xanh Tiên Phước Quảng Nam

Nấm lim xanh có tên gọi là Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst, thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae ). Loại nấm lim xanh được nhiều người tin dùng hiện nay là nấm lim xanh...