Tagged:

giá nấm lim xanh

Nấm lim xanh tự nhiên

Thị trường giá nấm lim xanh chữa ung thư

Nấm lim xanh là tên được dùng gần đây, do những người đi rừng thuộc tỉnh Quảng Nam gọi để chỉ những loài nấm gỗ này mọc trên cây lim xanh. Nấm có thể...

Giá nấm lim xanh thái lát

Giá nấm lim xanh Tiên Phước Quảng Nam

Nấm lim xanh có tên gọi là Ganoderma Lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst, thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae ). Loại nấm lim xanh được nhiều người tin dùng hiện nay là nấm lim xanh...