Liên Hệ

CÔNG TY TNHH NẤM LIM XANH TIÊN PHƯỚC                

Địa chỉ thu hái và sơ chế:

Xã Tiên Hiệp, Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Email:  congtynamtienphuoc@gmail.com

Facebook:  Namlimxanhvnnet
Điện thoại tư vấn và hỗ trợ 24/7:

Hotline: 0983 611 159
0982 419 526